Actores do patrimonio

Os actores do patrimonio son diversos e abarcan desde comunidades locais e grupos culturais ata institucións gubernamentais. Todos eles teñen unha relación directa co patrimonio cultural inmaterial e desempeñan un papel chave na súa preservación, promoción e valoración. A colaboración e o diálogo entre estes diferentes actores son fundamentais para a xestión sostible do patrimonio cultural Inmaterial.