Tradicións e expresións orais
Concepcións míticas e lendarias
Ponte da Barca

D. Francisco Machado, xove fidalgo e solteiro, era o propietario do Castelo de Castro. Nunha festa coñeceu a D. María da Silva e namorouse dela. Co ánimo do seu curmán Jerónimo, don Francisco pediulle a dona María que casase con el, e os dous fixeron tal tras un breve noivado. No entanto, Jerónimo tamén se namorou de dona María e comezou a perseguila cunha obsesión doente. Cando don Francisco estaba fóra do castelo,  Jerónimo intentou atacar a dona María, pero o comendador Henrique de Sousa salvouna.  Jerónimo, molesto pola expulsión, decidiu vingarse. Enganou a don Francisco, dicindo que dona María lle estaba a ser infiel co comendador e, así, don Francisco matou a dona María e Jerónimo matou a don Henrique.

Lenda ou realidade, cóntase que en certas noites claras e límpidas deambula polas ruínas a figura dunha muller branca, supostamente dona María da Silva, a vítima inocente. Chámanlle “a nobre branca” e ven como desaparece no aire, vestida coa súa inmaculada prenda, tan pura como a alma infeliz da castelá.

bibliografia

  • A Fidalga Branca. (s. f.). https://www.altominho.pt/pt/viver/lendas-e-tradies/a-fidalga-branca/
  • MARQUES, Gentil Lendas de Portugal , Círculo de Leitores, 1997 [1962] , p.Volume V, pp. 221-226

Créditos da imaxe destacada

Rossana Ferreira | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/