Tradicións e expresións orais
Concepcións e prácticas maxico-relixiosas
Salvaterra de Miño

O ritual para curar o herpes Zóster consiste en “cortar” simbólicamente o herpes durante un ciclo de 9 días consecutivos. Isto faise pasando de xeito cruciforme 3 anacos de unto de porco macho polos grans do herpes mentres se repite un rezo que di así: “Ay Jesús y María que es esto que aquí ardía, herpes o sipelas sería ¿con qué lo cortaría? con unto de cerdo macho desalado en agua fría, un Padre Nuestro y un Ave María”. Isto hai que facelo 3 veces con cada anaco de unto ata un total de nove veces.